Novinky

Exkurzia

23.10.2017 20:16
Štvrtáci sa každý rok zúčastňujú exkurzie v planetáriu. My sa vyberieme 25.októbra 2017 na Kolonické sedlo, miesto, ktoré patrí k najmenej znečisteným  svetelným smogom v Európe. Dôvodom je aj to, že planetárium v Prešove je momentálne v rekonštrukcii. Keď sa už vyberieme do sveta, navštívime...

Noc výskumníkov

25.09.2017 19:33
Ideme sa učiť inak. V Košiciach v Optike nás v piatok, 29.septembra, čaká množstvo podnetov z oblasti fyziky, chémie, astronómie, lekárskej či veterinárskej oblasti. Zo skúseností vieme, že sa tam "veľkí" z vysokých škôl na "malých" kamarátov tešia, nakoľko si na ních pripravili veľa pokusov,...

Pamätný deň mesta Humenné

14.09.2017 20:12
Dňa 14.septembra sa žiaci našej školy zúčastnia osláv dňa mesta Humenné. Do mesta sa vyberieme po druhej vyučovacej hodine a pozrieme si progrm, ktorý bol pripravený deťmi a je určený deťom.Do školy sa vrátime v priebehu piatej vyučovacej hodiny. Pani učiteľka pozve deti do cukrárne na niečo...

Termíny ZRPŠ v školskom roku 2017/18

11.09.2017 20:43
5.   október 2017 - Plenárne ZRPŠ 23. november 2017 - Konzultačné ZRPŠ 18. január 2018 - Triedne ZRPŠ 28. apríl 2018 - Triedne ZRPŚ 7.   jún 2018 - triedne ZRPŠ   Termíny hodnotiacich a klasifikačných porád v školskom roku 2017/18   20. november 2017 - štvrťročná hodnotiaca...

Zo struny na strunu

18.10.2016 18:37
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva  dňa 21. októbra na Festival detských ľudových spevákov pod názvom Zo struny na Strunu. Podujatie sa uskutoční dňa 21.10.2016 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.Poslaním  festivalu je udržiavať a propagovať pôvodnú ľudovú piesňovú...

Zdravotníci, zbojníci a najvzácnejšia škodovka

11.10.2016 19:38
  "Vihorlatské múzeum v Humennom ako spoluorganizátor podujatia Záchrana 2016 pozýva spolu s hlavným organizátorom Falck Záchranna a.s, ďalšími organizátormi a partnermi podujatia dňa 13. októbra 2016 do areálu skanzenu v Humennom. Vyše tri desiatky...

Informácia

04.10.2016 19:48
Vážení rodičia, v "zrkadielkach" žiakov som Vás dnes  v mene vedenia školy požiadala o to, aby ste si zariadili vyberanie detí zo školskej družiny vo štvrtok, v čase plenárneho ZRPŠ, do 15:00 hodiny, nakoľko vychovávateľky  budú vyťažené z dôvodu volieb do rodičovskej školskej rady a teda...

Plenárne ZRPŠ

03.10.2016 18:12
Pozvánka Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.októbra 2016 o 15:30 hodine v 3.A. Rodičovské združenie sa bude niesť v duchu voľby školskej rady a naštarovania nového školského roka. Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami

September 2016

29.09.2016 20:17
Aj keď ubehlo len pár týžňov od začiatku školského roka 2016/17, máme aj niekoľko zážitkov z mimovyučovacích aktivít. Zúčastnili sme sa "Pamätného dňa mesta Humenné", oslávili "Európsky deň jazykov a aby naša šedá kôra mozgová pracovala so správnym  "pohonom", naši rodičia Ždiňakovci nám...

Medzinárodný deň detí

31.05.2016 18:16
1.jún je deň, ktorý deti na celom svete majú prežívať pohodovo a veselo. Preto aj naše deti nebudú skúšané, nebudú mať domáce úlohy a nemusia sedieť v laviciach. Pôjdeme tam, kde sa budú môcť dostatočne a bezpečne vyblázniť - do Eiffelka, pozrieť vystúpenia talentovaných detí na námestí, pri CVČ...
1 | 2 | 3 | 4 >>