Zo struny na strunu

18.10.2016 18:37

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva  dňa 21. októbra na Festival detských ľudových spevákov pod názvom Zo struny na Strunu. Podujatie sa uskutoční dňa 21.10.2016 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.Poslaním  festivalu je udržiavať a propagovať pôvodnú ľudovú piesňovú kultúru, hľadať nové talenty  a vytvárať priestor na ich prezentáciu. V tomto roku sa podujatia zúčastní takmer 60 detských spevákov z hornozemplínskeho regiónu,  deti základných škôl, ktorých odborná porota vybrala v rámci  regionálnej súťaže detského hudobného folklóru. Na koncertoch odznejú najkrajšie  zemplínske, rusínske, sotácke i rómske piesne. 
Keďže súťaže sa zúčastní aj naša spolužiačka Ľudmilka Kvašná, vedenie školy našej triede  ponúklo možnosť povzbudiť spolužiačku a aktívne jej fandiť, aby získala čo najlepšie umiestnenie v tejto súťaži. 

Program festivalu:
08.30 - 10.30 hod verejná generálna skúška
11.00 - 12.30 hod súťažný koncert spojený s verejnou rozhlasovou nahrávkou
14.30 - 15.30 hod odborný seminár 

Naša trieda sa zúčastní verejnej generálnej skúšky. Do školy sa vrátime najneskôr o 10:00 hod. Tretia až piata vyučovacia hodina prebehnú normálne, teda žiaci si prinesú pomôcky na ANJ,VLA a SJL. Keďže v tento deň bude na škole prebiehať deň"Deň jablka", a tento sme absolvovali už v septembri, účasť na speváckej súťaži bude príjemným jesenným osviežením.