ERASMUS+

Erazmus+ 2015

Vzdelávanie učiteľov môže mať v súčasnosti rôzne podoby. Jednou z nich je aj vzdelávanie sa v oblasti cudzích jazykov na zahraničných jazykových školách. Tomuto spôsobu predchádza napísanie kvalitného projektu, vďaka ktorému učitelia získajú grant na vzdelávanie sa z prostriedkov Európskej únie. To sa podarilo vedeniu našej školy a dve učiteľky, Mgr. Helena Botková a Mgr. Adriana Morozová,  sa zúčastnili dvojtýždňového  jazykového kurzu v Easy Language School vo Vallette na Malte. Okrem vzdelávania sa v anglickom jazyku bolo súčasťou práce v škole rozširovať svoje možnosti s využívaním prostriedkov IKT na vyučovaní a tiež  poznávať historické, kultúrne či geografické špecifiká krajiny.

Okrem jazykového vzdelávania poslaním učiteliek bolo nadviazať kontakt s šachovým klubom na Malte, ktorý má bohaté športové tradície. Dohodnutá   spolupráca  tohto klubu cez viceprezidenta pána Duncana Vella a jeho žiakov v maltských základných školách  s našimi žiakmi sa bude rozvíjať od 22.septembra 2015, kedy sa skončia letné prázdniny na Malte. Tento okruh hráčov šachu sa rozšíri aj o žiakov gréckych, poľských a španielskych škôl, ktorí sú súčasťou projektu „Priatelia šachu“ v medzinárodnej spolupráci škôl v programe  eTwinning. Náš projekt bude pokračovať a rozvíjať sa aj naďalej, keď po ročnej skúsenosti sa naše dve učiteľky zúčastnia v roku 2016  letnej jazykovej školy v Canterbury vo Veľkej Británii, kde sa pokúsia zapojiť do nášho projektu aj žiakov z Junior Chess Club v Canterbury. Nie je vylúčené, že sa v budúcnosti naši žiaci stretnú aj v osobných súbojoch v ich domovských krajinách a nie len prostredníctvom internet či už v podobe videokonferencií alebo cez rôzne servery.

Dúfajme, že sa naplánované aktivity podarí  zrealizovať pre potešenie aj  rozvoj intelektových či súťaživých schopností našich žiakov.

 

 

 

Prvá cesta do školy na „Ferry“

  
  Výhľad na najväčší prístav Malty
 
IKT učí pani riaditeľka Caroline Campbel
 
 
Naša kolegyňa Hanka z Jesenníkov
 

Ochutnávka maltskej kuchyne

 
 
 
Certifikát od pani riaditeľky hrial v dlani 

Námestie Valletty

  Najstaršia stavba Malty – Chrám Ggantija na ostrove Gozo -
  pravdepodobne sa tu konali uzmierovacie súdy

Piesočné pláže sú na Malte zriedkavosťou

 

Plody mora nemusia byť vždy plodmi dobrej pohody

Druhý obývaný ostrov Malty Gozo so svojimi krásami – ostrov krásnej Calypso z Homérovej Odysey

Osvieženie vo vode Modrej lagúny ostrova Comino

Rýchlym člnom ku  koralovým útesom ostrova Comino bolo po výdatnom obede značnou odvahou

 

Čo vo vodách stredozemného mora bežne nevidíme, to sa ukrýva v  národnom akváriu v Bugibbe

 

 

...a takto to vyzerá, keď sa kolegyne nedohodnú.

 

 

Nakoniec všetko dobre dopadlo...

 

 

Dúfajme, že sa takto budeme usmievať aj po vzájomných súbojoch šachistov pána Vella a našich žiakov

Valletta  

   V katedrále  svätého Jána s najvzácnejším kúskom - obrazom Caravaggia nazvaným Šťastie Jana Krstiteľa

   Bolo tu pochovaných viac ako 400 rytierov a ich umelecky zdobené náhrobky                                                                                  nájdeme na mramorovej podlahe v hlavnej lodi katedrály.

V 5D kine sme síce prešli  v skratke celou  históriou Malty, no trochu sme sa aj báli