ERASMUS+II

7. SEPTEMBRA 2016
 
 
 

 

Dva mesiace prázdnin umožnili žiakom našej školy oddýchnuť si od školských povinností a učiteľom stráviť dovolenkové obdobie v kruhu svojich rodín a známych. Boli však aj učiteľky, ktoré sa rozhodli dva týždne zo svojej dovolenky opäť stráviť v letnej jazykovej škole a vymeniť si tak na krátky čas miesta v laviciach so svojimi žiakmi a ocitnúť sa v úlohe študentov tento rok na Univerzite v Canterbury vo Veľkej Británii. Táto aktivita je pokračovaním projektu Chess friends v rámci programu Erazmus+, kedy po skúsenostiach na Malte pani učiteľky Mgr. Helena Botková a Mgr. Adriana Morozová študovali metodológiu vyučovania angličtiny na prvom stupni základnej školy vďaka programu Pilgrims. Cieľom projektu však nebolo len vzdelávanie sa v jazykovej oblasti ale hlavne nadviazať kontakt s Junior Chess Club of Canterbury pre vzájomné súboje v hre na našej škole dosť obľúbenej a úspešne realizovanej – v šachu. V areáli univerzity, na fakulte fyziky, sme sa zoznámili s pánom profesorom John Dore, ktorý privítal naše aktivity v projekte „Chess friends.“ Spolupráca bude spočívať nie len vo vzájomných súbojoch ale aj v prepojení so šachovým klubom na Malte a vo vytvorení spoločného projektu „eChess“ v priestore eTwinning. Dúfame, že všetky plány splníme a budeme úspešne reprezentovať našu školu na tomto medzinárodnom poli.

 
<a data-cke-saved-href="https://