Termíny ZRPŠ v školskom roku 2017/18

11.09.2017 20:43

5.   október 2017 - Plenárne ZRPŠ

23. november 2017 - Konzultačné ZRPŠ

18. január 2018 - Triedne ZRPŠ

28. apríl 2018 - Triedne ZRPŚ

7.   jún 2018 - triedne ZRPŠ

 

Termíny hodnotiacich a klasifikačných porád v školskom roku 2017/18

 
20. november 2017 - štvrťročná hodnotiaca porada
25. január 2018 - polročná klasifikačná porada
23. apríl 2018 - trištvrťročná hodnotiaca porada
21. jún - 2018 - koncoročná klasifikačná porada