Zdravotníci, zbojníci a najvzácnejšia škodovka

11.10.2016 19:38

 

"Vihorlatské múzeum v Humennom ako spoluorganizátor podujatia Záchrana 2016 pozýva spolu s hlavným organizátorom Falck Záchranna a.s, ďalšími organizátormi a partnermi podujatia dňa 13. októbra 2016 do areálu skanzenu v Humennom. Vyše tri desiatky družstiev rýchlych zdravotných posádok a rýchlej lekárskej pomoci budú demonštrovať záchranárske zásahy v rámci 25. ročníka celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou Záchrana 2016, ktorá v termíne 12. – 15. októbra prebieha v Humennom (www.zachrana2016.sk)."

Toľko informácií zo stránky mesta Humenné.

Naši žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa tejto akcie zúčastnia v piatok 13.októbra v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. spolu so žiakmi ZŠ Kudlovská. Jednotlivé školy mesta sú časovo limitované. Do mesta sa vyberieme po tretej vyučovacej hodine, podľa toho si žiaci prinesú do školy učebnice a pomôcky. Ukážky sa budú realizovať  v priestore pred kultúrnym domom na Námestí slobody.