Informácia

04.10.2016 19:48

Vážení rodičia,

v "zrkadielkach" žiakov som Vás dnes  v mene vedenia školy požiadala o to, aby ste si zariadili vyberanie detí zo školskej družiny vo štvrtok, v čase plenárneho ZRPŠ, do 15:00 hodiny, nakoľko vychovávateľky  budú vyťažené z dôvodu volieb do rodičovskej školskej rady a teda nebudú sa môcť venovať deťom. Ďakujeme z pochopenie.