Plenárne ZRPŠ

03.10.2016 18:12

Pozvánka

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6.októbra 2016 o 15:30 hodine v 3.A. Rodičovské združenie sa bude niesť v duchu voľby školskej rady a naštarovania nového školského roka. Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami