Deň Zeme

Tento "Deň" sme na našej škole oslávili trošku neskôr, no o to krajšie. Aj počasie prispelo k úspechu dňa, kedy sme neplýtvali, nemíňali zbytočne nič dôležité, neničili naše okolie,  ale kedy sme  prejavili naše vedomosti o prírode, o rozumnom využívaní prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. Zaujímavé bolo hlavne to, že nás neviedli k vedomostiam učitelia školy, ale starší spolužiaci, ktorí si pre nás pripravili 28 stanovíšť, na ktorých sme sa počas celého dopoludnia vystriedali. Bola to úžasná experienciálna aktivita, za ktorú ďakujeme tak starším kamarátom ako aj ich učiteľom, ktorí ich na to predsa len trochu pripravili.