Školské kolo Humenskej žiackej šachovej ligy 2015

V máji tohto roka sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Humenskej žiacej šachovej ligy, ktoré bolo predzvesťou nášho krásneho  umiestnenia - 2.miesta Humenskej šachovej ligy, ktorá sa realizovala vo firme Reinter. Za našu školu súťažili víťazi školského kola. Aj keď sa zdá, že tento príspevok sa netýka našej triedy, opak je pravdou. Na fotografiách vidieť, že medzi mladšími žiakmi máme dokonca víťaza -  Patrika Mačoška. Súťažnú atmosféru si vyskúšali aj Jakub Orendáč, Alenka Ždiňaková, Ľudmilka Kvašná či Viktorka Kráľová.