Riaditeľské voľno

22.03.2016 15:30

Dňa 8.apríla 2016 - v piatok -  udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom riaditeľské voľno. 

Učitelia sa zúčastnia osláv "Dňa učiteľov" organizovaného primátorkomesta Humenné.