Kultúrne poukazy

09.03.2015 19:32

Dnes žiaci dostali kultúrne poukazy v hodnote 4,OO€ pre každého žiaka. Poukazy sú u triednej učiteľky, na požiadanie si ich môže rodič vyžiadať a použiť na plánované kultúrne podujatia s rodinou. V tom prípade bude musieť neskoršie  kultúrne aktivity triedy doplatiť.