Čítajme si ... 2016

24.05.2016 15:14

Vihorlatská knižnica nás aj tento rok pozýva zúčastniť sa  najväčšieho celoslovenského maratónu čítania "Čítajme si... 2016". Čítanie sa na našej škole začne ráno o 8:30 hodine v dvoch miestnostiach, aby si každý žiak mohol vyskúšať spoločné čítanie, ktoré prebehne súčasne vo všetkých detských oddeleniach knižníc na Slovensku a rovnako aj v školských knižniciach. Keďže na našej škole žiacka  knižnica úspešne pracuje, budeme čítať rovnakú knihu na našej škole. Každý žiak sa podpíše na spoločnú prezenčnú listinu a tým sa zaradí do súťaže o celoslovenský rekord v hromadnom čítaní kníh.

Do čítania!