Prijatie prvákov do cechu APROGENU

19.03.2015 20:52

Odvtedy, čo sa naša škola prvýkrát zapojila do programu výchovy a vzdelávania mimoriadne nadaných detí – APROGEN – prešlo už desať rokov. Týmto krokom umožnila naša škola deťom múdrym, no predsa len iným, kvalitne sa vzdelávať a rozvíjať svoje nadanie. A takýchto detí je medzi nami čoraz viac. Len nedávno sme za brány školy odprevadili prvých deviatakov a dnes sú medzi nami opäť nové tváre. Naša rodinka Aprogeňákov sa rozšírila o najmladších členov, našich prvákov, ktorý po úspešnom zvládnutí prvého polroku boli pripravení vstúpiť aj do Cechu APROGENU.

Slávnostné prijatie prvákov do Cechu APROGENU zorganizovala Žiacka rada APROGENU. Malých prváčikov na milej slávnosti privítali pani riaditeľka Mgr. Jarmila Oravcová, vedúca MZ APROGEN pre ISCED II Mgr. Jitka Fiľová, predsedníčka Žiackej rady APROGENU Barbora Karoľová, podredsedníčka Žiackej rady APROGENU Diana Mundíková a žiaci IX.A triedy.

Prekvapené pohľady malých Aprogeňákov rýchlo vystriedali usmievavé tváričky, keď sa všetkým za pomoci svojej triednej učiteľky, Mgr. Helene Botkovej, podarilo zložiť slávnostný sľub –  vstupnú bránu do cechu Aprogenu – a prevzali si z rúk pani riaditeľky certifikát mimoriadne nadaného žiaka programu APROGEN. Naša rodinka sa oficiálne rozrástla o ďalších šikovných žiakov, ktorých vítame v našej rodine a zároveň veríme, že nás budú vzorne reprezentovať.

Mgr. Jitka Fiľová