Medzinárodný deň detí

18.05.2015 18:56

Medzinárodný deň detí sa uskutoční na našej škole  dňa 5.júna na futbalovom ihrisku, kde budú žiaci a učitelia druhého stupňa organizovať aktivity mladším žiakom vo forme experienciálnych hier. V rôznych zónach - kultúrnej, tanečnej, rozumovej, výtvarnej a iných deti budú získavať body ku konečnému získaniu odmeny. Deti budú bojovať v skupinkách, teda každý bude mať oporu v niektorom spolužiakovi. Nebude chýbať ani kultúrny program a hostia. Zostáva nám  len zaželať deťom chuť do súťaženia a dobré počasie.