Stred mosta, ktorý sa dvíha do výšky

Stred mosta, ktorý sa dvíha do výšky